หน้าแรกเกี่ยวกับเรารูปภาพอาหารบางส่วนรูปภาพงาน(Events)วิธีสั่งและชำระเงินติดต่อเรา

ราคานี้เฉพาะเขตพื้นที่จังหวัด*ราชบุรี ท่ามะก่า และ นครปฐม*เท่านั้น

ร้านโต๊ะจีน เจื่ยบ่วยเฮียง (ราคานี้เฉพาะ ราชบุรี ,ลูกแก,ท่ามะก่า และนครปฐม)

 

                                                ราคาเมนู 1,400                  ราคาเมนู 1,600

                                                ราคาเมนู 2,000                  ราคาเมนู 2,200

                                                ราคาเมนู 2,800                  ราคาเมนู 3,300

                                                ราคาเมนู 3,800                  ราคาเมนู 4,700


โต๊ะจีน รับจัดโต๊ะจีน จัดโต๊ะจีน รายการอาหารโต๊ะจีน เมนูโต๊ะจีน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดอาหารโต๊ะจีนเอ็กซโป

 

ร้านโต๊ะจีน เจื่ยบ่วยเฮียง (ราคานี้เฉพาะ ราชบุรี ,ลูกแก,ท่ามะก่า และนครปฐม)

 

                                                ราคาเมนู 1,400                  ราคาเมนู 1,600

                                                ราคาเมนู 2,000                  ราคาเมนู 2,200

                                                ราคาเมนู 2,800                  ราคาเมนู 3,300

                                                ราคาเมนู 3,800                  ราคาเมนู 4,700


รางวัลชนะเลิศ การประกวดอาหารโต๊ะจีน ราชบุรีเอ็กซโป

  Copyright 2005-2013 โต๊ะจีน เจี่ยบ่วยเฮียง Est.1966food All rights reserved.
view